LÜHIAJALUGU Eesti Maaviljeluse Instituudi (EMVI) asutamisest möödus 16. novembril 2006. a 60 aastat. Selle aja jooksul on instituudi tegevuses olnud nii tõusu- kui mõõnaperioode: allüksusi on liidetud ja lahutatud, töövõimalused ja uurimissfäärid on laienenud ja kitsenenud, korduvalt on muudetud instituudi nime ning on muutunud ka instituudi asukoht. Ühele ja teisele uurimisvaldkonnale pöörati aeg-ajalt erinevat tähelepanu, kusjuures mitte alati ei olnud […]